Advies rondom het Corona-virus (for English see below)

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus gaan hard. De beroepsorganisatie voor verloskundigen (KNOV) heeft adviezen opgesteld voor de verloskundige zorg. Wij als verloskundigenpraktijk gaan ons hierin houden t/m in ieder geval 1 mei (net als vele van ons in heel Nederland). Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en kunnen er zaken wijzigen. Hou daarom de social media (Facebook) van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Bereikbaarheid
De vragenlijn/ het telefonisch spreekuur is vanaf maandag 30 maart elke werkdag tussen 09.00 – 13.00 uur  te bereiken en op maandagen ook van 14.00 – 16.30 uur. Mocht je vragen hebben, klachten of gewoon graag even een verloskundige willen spreken om te overleggen kunnen jullie laagdrempelig het volgende nummer bellen: 06-55256371 (zowel team Zon als team Maan). Daarnaast blijven onze spoed/beval lijnen natuurlijk te allen tijde bereikbaar! Echter vragen wij jullie om bij niet spoedzaken of bevalling eerst de vragenlijn te bellen. De inloopspreekuren komen bij deze te vervallen.

Spreekuren
Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden mogelijk gebeld om deze te verzetten of telefonisch uit te voeren. Tussen 16-27 weken zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en deze worden dan ook niet verricht (behalve natuurlijk de 20-weken echo); tenzij toch noodzakelijk wordt geacht door ons. Ook wordt het aantal weken tussen bepaalde controles verlengd. Controles die wel plaatsvinden worden zo kort mogelijk gehouden. Het streven blijft om een verloskundige te zien van het team waarbij je bent ingedeeld.
Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controles toe te komen en geen partner of kinderen mee te nemen. Dit ook om onze verloskundigen aan zo min mogelijk mensen bloot te stellen. Met het thuisfront videobellen/FaceTimen, tijdens bijvoorbeeld een echo, mag natuurlijk altijd! Mocht dit niet lukken, krijgen jullie van ons een gratis USB-stick om de echofoto’s op te slaan voor het thuisfront. Alle medische (echo-)afspraken blijven staan. De intake, het counselingsgesprek (over prenatale screening) en het bespreken van jullie geboorteplan zullen telefonisch verricht worden. Niet essentiële afspraken zoals pretecho’s, het plaatsen van spiralen maar ook de Centering Pregnancy komen te vervallen.

Bevalling
De keus voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. Voor de Stadspraktijk geldt dat we alleen nog terecht kunnen in het UMCG. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden, de druk op het ziekenhuispersoneel maar ook vanwege de hogere besmettingskans. Een speciaal team die alleen poliklinische bevallingen begeleid in het UMCG zal de bevalling overnemen op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat om te bevallen. Dit team bestaat uit twee verloskundigen van de Stadspraktijk en een verloskundige van een buurtpraktijk. Helaas hebben wij de keuze moeten maken, gezien alle maatregelen, om vanaf nu te werken met een verloskundige die dienst heeft voor zowel team zon als team maan. Het kan dus zijn dat je een onbekend gezicht ziet tijdens de bevalling. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite meteen na de bevalling in het ziekenhuis is niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Kraamvisites 
De controles in de eerste week na de bevalling zullen we zoveel mogelijk telefonisch doen. Indien noodzakelijk komen we uiteraard langs. Wanneer we wel op kraamvisite komen, treffen we graag zo min mogelijk andere mensen. Er mag voorlopig geen visite aanwezig zijn in huis als de verloskundige langs komt.

Algemeen
Voor zwangeren gelden verder dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Hou daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM. Ben je verkouden, moet je hoesten, heb je koorts en heb je een afspraak? Laat ons dit telefonisch weten, dan kunnen we kijken wat in jouw geval het beste is om te doen. In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren.

Uiteraard blijven we gewoon bereikbaar en zullen we je ook altijd langs laten komen of bezoeken indien medisch noodzakelijk. 

Als verloskundigenpraktijk doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afspraken om elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier houden wij de kwaliteit van zorg goed in de gaten en we zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Advice about the Corona-virus 

The advice about the Corona-virus is updated every day. The national organization of midwives (KNOV) has issued an advice for obstetric care. Our midwifery practice is going to follow this advice at least until May 1st (as well as many more midwifery practices in The Netherlands).

Availability
The consultation by phone hours are expended! From now on, every monday untill friday between 09.00 – 13.00 o’clock and every monday also between 14.00 – 16.30 o’clock you can reach us on: 06-55256371 (team sun and team moon). For small questions, physical complaints or if you just want to speak to a midwife, we invite you to call this number. Our emergency/delivery phonenumber is still available 24/7. However, we ask you if there is no emergency or start of the delivery to call this number. The walk-in consultation hours are hereby cancelled.

Consultation hour
If you have an appointment one of the following weeks, you may recieve a phone call from the midwife in the next few days/weeks. Between 16-27 weeks of pregnancy, check-ups are not medically necessary and are not being done (except for the 20-week ultrasound), unless of course there is a medical reason to do so. Sometimes, there will be a longer period between certain appointments. We aim that you will see a midwife from your own team.
We try to keep the necessary check-ups as short as possible. We ask you to come to your appointment alone and that you don’t bring your partner or kids. Of course, the use of FaceTime, for example during an ultrasound, is allowed. If this is not possible, you will get an USB-stick for free with picture of the ultrasound. All medical (ultrasound) appointments will continue. The first appointment, the talk about the prenatal test and your birthplan will be performed by the phone.

Delivery
The choice for a delivery at home or in the hospital remains. Due to the new Corona-measurements, it’s only possible to deliver in the UMCG. We can discuss the location of the delivery with you again, also regarding the occupation of the hospital, the workload of the hospital staff but also the higher contamination rate. If you choose to deliver in the hospital, a special team will take over the care of the midwife who’s is at your house on that moment.  This team consists two midwifes from our own practice and one from a different practice. Unfortunately, we have made the decision that only one midwife will be on duty for both teams. So, it can happen that you will see an unknown face during the delivery. When you are in labor, for now, only one person can accompany you to the hospital. There are no other persons allowed, not in the hallway or anywhere else in the hospital. It is not allowed to have people visiting you in the hospital right after the birth. If you have to stay in the hospital for a longer period, then te rules of the hospital apply.

Postpartum period
The check-ups in the first week after the birth will be done by phone, as much as possible. Of course we will visit you if necessary. When we come by to visit you, there are no other persons allowed than you and your partner (no visitors).

In general
The same advice applies to pregnant women as to non-pregnant women. So keep an eye on the news and follow the general guidelines of the RIVM. If you have a cold, a cough or do you have a fever and an appointment? Please call us and let us know, then we will decide what to do in your situation. We won’t shake hands and wash our hands regularly during te day.

Of course you can still reach us 24/7 and we will alway see you if medically necessary.

As midwifery practice, we are doing our very best to keep the chance of contamination and spreading of the virus as small as possible. We have agreed to help each other in case midwives get sick. This way we will keep focus on the quality of care and will do everything to guide you through this very special period in your life.