Advies rondom het Corona-virus (for English see below)

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus gaan hard en er vinden ook in de geboortezorg versoepelingen van de maatregelen plaats. Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en kunnen er zaken wijzigen. Hou daarom de website en social media (Facebook/Instagram) van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Dit betekent dat we grotendeels weer terug mogen naar onze ‘oude’ manier van werken. In deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte over de geplande veranderingen voor de komende weken.

Zwangerschapscontroles
Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij jullie om de handen te desinfecteren of te wassen. Met het oog op de 1,5 meter afstand hebben wij de stoelen in de wachtkamer uit elkaar gezet en plannen we onze spreekuren zo in dat de wachtkamer niet te vol wordt.
In principe mogen alle zwangerschapscontroles  plaats vinden op de praktijk (face-to-face)!

De nieuwe maatregelen staan ook toe dat de partners weer mee mogen naar alle echo’s! Dit geldt helaas nog niet voor opa’s/oma’s, kinderen, vrienden of andere familieleden.

Verder vragen wij jullie, ook met het oog op de wachtkamers en de 1,5 meter-maatregel, om zo veel mogelijk alleen te komen naar de controles. Wij kunnen ons natuurlijk voorstellen dat het wel fijn is om samen te komen naar de echo’s, de eerste afspraak (intake), het gesprek over de onderzoeken die mogelijk zijn in de zwangerschap (counseling), de afspraak rond 16 weken (waar we voor het eerst naar het hartje luisteren) en het praatje over de bevalling. Vanzelfsprekend vragen wij jullie wel thuis te blijven indien er klachten zijn (niezen, hoesten en/of koorts). Bel dan naar ons telefonisch spreekuur om een nieuwe afspraak in te plannen.

Bevalling
Het is weer mogelijk om in het ziekenhuis van jullie keuze te bevallen, met ons als verloskundige! In het ziekenhuis mag er naast je partner een extra persoon aanwezig zijn tijdens de bevalling. De ziekenhuizen hier in Groningen vertellen daar wel bij dat mocht er vanwege een medische noodzaak meer zorgverleners op de kamer nodig zijn, dat diegene dan weer naar huis moet. Per dag zijn er maximaal 2 bezoekers toegestaan in het ziekenhuis.

Kraamvisites
Wij mogen jullie in het kraambed weer komen bezoeken en jullie kleintjes bewonderen! Vind je het fijner om de visites telefonisch te doen dan mag dit uiteraard ook, geef dit dan aan bij de verloskundige.

Algemeen
Voor zwangeren gelden verder dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Hou daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM. Ben je verkouden, moet je hoesten, heb je koorts en heb je een afspraak? Laat ons dit telefonisch weten, dan kunnen we kijken wat in jouw geval het beste is om te doen. In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren.

Uiteraard blijven we gewoon bereikbaar en zullen we je ook altijd langs laten komen of bezoeken indien medisch noodzakelijk. 

Als verloskundigenpraktijk doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afspraken om elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier houden wij de kwaliteit van zorg goed in de gaten en we zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Advice about the Corona-virus 

The advice about the Corona-virus is updated every day and from now on we can go back to normal in small steps. In this newsletter you will find the new changes for the upcoming weeks. We recommend you to keep an eye on our website and social media (Facebook and Instagram) for the most recent updates about de Corona-measurements.

Check-ups in the pregnancy
By arriving at our midwifery practice we ask you to desinfect or wash your hands. In the waiting room, all the chairs are placed with 1,5 meter distance between them.
All the check-ups will be, as before, face-to-face at our practice.

Due to the new measurements it is now allowed to bring your partner with you to all the ultrasounds! Unfortunately, it is still not allowed to bring your kids, friends or other relatives.

Furthermore, we ask you to come alone to most of the check-ups, due to the limited space in our waiting room. Of course we realize that it is nice to bring you partner with you to all the ultrasounds, your first appointment (intake), the talk about the prenatal tests, the check-up around 16 weeks (where we listen for the first time to the baby’s heartbeat) and the talk about the delivery. So from now on, you can bring your partner to these appointments! Of course, we will ask you to stay at home in case of sneezing, couching and/or fever. In this case, call us to make a new appointment.

Delivery
The choice for a delivery at home or in the hospital remains (UMCG or Martini). f you choose to deliver in the hospital your own midwife will come with you! When you are in labor only two persons can accompany you to the hospital.

Postpartum period
From now on, we will visite you multiple times after the delivery. If you want to do these check-ups by phone, it it also possible; please let us know!

In general
The same advice applies to pregnant women as to non-pregnant women. So keep an eye on the news and follow the general guidelines of the RIVM. If you have a cold, a cough or a fever and an appointment? Please call us and let us know, then we will decide what to do in your situation. We won’t shake hands and wash our hands regularly during te day.

Of course you can still reach us 24/7 and we will alway see you if medically necessary!

As midwifery practice, we are doing our very best to keep the chance of contamination and spreading of the virus as small as possible. We have agreed to help each other in case midwives get sick. This way we will keep focus on the quality of care and will do everything to guide you through this very special period in your life.