Advies rondom het Corona-virus (for English see below)

Goed nieuws! De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus gaan hard en vanaf 11 mei vinden er ook in de geboortezorg versoepelingen van de maatregelen plaats. Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en kunnen er zaken wijzigen. Hou daarom de website en social media (Facebook/Instagram) van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Dit betekent dat we grotendeels weer terug mogen naar onze ‘oude’ manier van werken. In deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte over de geplande veranderingen voor de komende weken.

Zwangerschapscontroles
Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij jullie om de handen te desinfecteren of te wassen. Met het oog op de 1,5 meter afstand hebben wij de stoelen in de wachtkamer uit elkaar gezet en plannen we onze spreekuren zo in dat de wachtkamer niet te vol wordt.
In principe mogen alle zwangerschapscontroles weer plaats vinden op de praktijk (face-to-face)! De meeste van jullie zullen gebeld worden door ons over de afspraak die gepland staat. Vanwege de beperkte capaciteit om iedereen te bellen en meteen te ontvangen zullen wij dit in stapjes gaan uitvoeren. De komende week bellen wij eerst naar de zwangeren die de eerste afspraak, het counselinggesprek en het bevalpraatje telefonisch met ons ingepland hebben. Deze worden omgezet naar face-to-face afspraken op de praktijk! Daarna volgen de overige telefonische afspraken. Let op: vaak bellen wij anoniem, dus houd je telefoon goed in de gaten!

De nieuwe maatregelen staan ook toe dat de partners weer mee mogen naar alle echo’s! Dit geldt helaas nog niet voor opa’s/oma’s, kinderen, vrienden of andere familieleden. Lukt het niet om op zo’n korte termijn je partner mee te nemen naar de echo, dan krijgen jullie van ons een gratis USB-stick om de echofoto’s op te slaan voor het thuisfront.

Verder vragen wij jullie, ook met het oog op de wachtkamers en de 1,5 meter-maatregel, om zo veel mogelijk alleen te komen naar de controles. Wij kunnen ons natuurlijk voorstellen dat het wel fijn is om samen te komen naar de echo’s, de eerste afspraak (intake), het counselingsgesprek over de onderzoeken die mogelijk zijn in de zwangerschap, de afspraak rond 16 weken (waar we voor het eerst naar het hartje luisteren) en het praatje over de bevalling. Vanzelfsprekend vragen wij jullie wel thuis te blijven indien er klachten zijn (niezen, hoesten en/of koorts). Bel dan naar ons telefonisch spreekuur om een nieuwe afspraak in te plannen.

Pretecho’s en het plaatsen van spiralen zijn ook weer mogelijk! Bel voor het maken van een afspraak naar de assistente (elke werkdag bereikbaar van 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.00 uur op 050-3610500).  Samen kunnen we dan bekijken wat we voor jullie kunnen betekenen! Let op: de tijd van het telefonische spreekuur zal vanaf 12 juni veranderen naar elke werkdag van 12.30 – 13.00 uur.

De inloopspreekuren starten we weer op vanaf maandag 25 mei. Elke maandag van 16.30 – 17.00 uur op de locatie bij het UMCG, elke woensdag van 16.30 – 17.00 uur op de locatie in Reitdiep en elke donderdag van 16.30 – 17.00 uur op de locatie in Helpman. Je bent als zwangere welkom om bijvoorbeeld even het hartje te luisteren of je bloeddruk te meten zonder afspraak.

Bevalling
Het is weer mogelijk om in het ziekenhuis van jullie keuze te bevallen, met ons als verloskundige! Zowel thuis als in het ziekenhuis is het ook weer mogelijk om naast je partner een extra persoon aanwezig te laten zijn tijdens de bevalling. De ziekenhuizen hier in Groningen vertellen daar wel bij dat mocht er vanwege een medische noodzaak meer zorgverleners op de kamer nodig zijn, dat diegene dan weer naar huis moet.

Kraamvisites
Wij mogen jullie in het kraambed weer komen bezoeken en jullie kleintjes bewonderen! Vind je het fijner om de visites telefonisch te doen, dan mag dit uiteraard ook.

Algemeen
Voor zwangeren gelden verder dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Hou daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM. Ben je verkouden, moet je hoesten, heb je koorts en heb je een afspraak? Laat ons dit telefonisch weten, dan kunnen we kijken wat in jouw geval het beste is om te doen. In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren.

Uiteraard blijven we gewoon bereikbaar en zullen we je ook altijd langs laten komen of bezoeken indien medisch noodzakelijk. 

Als verloskundigenpraktijk doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afspraken om elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier houden wij de kwaliteit van zorg goed in de gaten en we zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Advice about the Corona-virus 

Good news! The advice about the Corona-virus is updated every day and from now on we can go back to normal in small steps. In this newsletter you will find the new changes for the upcoming weeks. We recommend you to keep an eye on our website and social media (Facebook and Instagram) for the most recent updates about de Corona-measurements.

Check-ups in the pregnancy
By arriving at our midwifery practice we ask you to desinfect or wash your hands. In the waiting room, all the chairs are placed with 1,5 meter distance between them.
All the check-ups will be in our practice instead of by phone from now on. Most of you will get a phone call from us about your appointment. First, we are calling the pregnant ladies who have the first appointment, the talk about the prenatal tests and the talk about the delivery by phone. Those appointments will be, from now on, face-to-face at our practice! After we have called those appointments, the rest will follow. Be aware: often we are calling with an anonymus phone number, so keep an eye on your phone!

Due to the new measurements it is now allowed to bring your partner with you to all the ultrasounds! Unfortunately, it is still not allowed to bring your kids, friends or other relatives. If it is not possible to bring your partner in such a short period to your ultrasound, you will get a free USB-stick with pictures of the ultrasound.

Furthermore, we ask you to come alone to most of the check-ups, due to the limited space in our waiting room. Of course we realize that it is nice to bring you partner with you to all the ultrasounds, your first appointment (intake), the talk about the prenatal tests, the check-up around 16 weeks (where we listen for the first time to the baby’s heartbeat) and the talk about the delivery. So from now on, you can bring your partner to these appointments! Of course, we will ask you to stay at home in case of sneezing, couching and/or fever. In this case, call us to make a new appointment.

Not-medical ultrasounds (like finding out the baby’s gender) and the placement of intra-uterine devices (birth control) are now allowed. If you want to make an appointment, you can call our assistants (every Monday until Friday between 09.00 – 12.00 and 13.30 – 16.00 o’clock you can reach them on: 050-3610500). Be aware: from June the 12th our consultation by phone hours will be every Monday until Friday between 12.30 – 13.00 o’clock.

The walk-in consultation hours are re-opened. Every Monday at 16.30 – 17.00 o’clock at the UMCG-location, every Wednesday from 16.30 – 17.00 o’clock at the location in the North (Reitdiep) of the city and every Thursday from 16.30 – 17.00 o’clock at the location in the South (Helpman) of the city. For example, if you want to listen to the baby’s heartbeat or measure your bloodpressure you are welcome to visit us without an appointment.

Delivery
The choice for a delivery at home or in the hospital remains (UMCG or Martini). We can discuss the location of the delivery with you again, also regarding the occupation of the hospital, the workload of the hospital staff but also the higher contamination rate. If you choose to deliver in the hospital your own midwife will come with you! When you are in labor only two persons can accompany you to the hospital and at home.

Postpartum period
From now on, we will visite you multiple times after the delivery. If you want to do these check-ups by Phone, it it also possible; please let us know!

In general
The same advice applies to pregnant women as to non-pregnant women. So keep an eye on the news and follow the general guidelines of the RIVM. If you have a cold, a cough or a fever and an appointment? Please call us and let us know, then we will decide what to do in your situation. We won’t shake hands and wash our hands regularly during te day.

Of course you can still reach us 24/7 and we will alway see you if medically necessary!

As midwifery practice, we are doing our very best to keep the chance of contamination and spreading of the virus as small as possible. We have agreed to help each other in case midwives get sick. This way we will keep focus on the quality of care and will do everything to guide you through this very special period in your life.