NIPT

Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT aangeboden aan alle zwangeren als niet-invasieve prenatale screening. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test.  Dit betekent dat er een bloedonderzoek bij de zwangere wordt gedaan; er wordt bij deze test geen echo gemaakt.  De test maakt gebruik van een techniek waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om het DNA van het ongeboren kindje te onderzoeken. De NIPT maakt het mogelijk om te laten zien of er bij het ongeboren kindje sprake is van een afwijking op chromosoom 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom).

Voor meer informatie over de NIPT verwijzen we je naar de volgende websites: https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom of www.meerovernipt.nl.

Het onderzoek bestaat voor de vrouw uit afname van ongeveer drie buisjes bloed uit de arm. Omdat de test niet-invasief is, loopt de vrouw ook het niet het risico op een miskraam. De NIPT biedt geen 100% zekerheid.

De NIPT uitslag
Bij een niet-afwijkende uitslag wordt een vervolgonderzoek niet geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kindje toch een trisomie (een extra chromosoom) heeft. De verloskundige krijgt de uitslag binnen en belt deze aan je door; op de volgende controle krijg je een uitdraai van de uitslag mee.
Bij een afwijkende uitslag kunnen er vervolgonderzoeken plaatsvinden in het UMCG. Deze mogelijkheden zullen door de verloskundige of artsen in het UMCG met je besproken worden.

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit twee verschillende onderzoeken. Deze moet je allebei doen om een uitslag van de combinatietest te kunnen krijgen; je hebt hierbij geen risico op een miskraam. De uitslag van de combinatietest is een kansberekening.

Het bloedonderzoek
Er wordt bloed afgenomen uit de arm bij een prikpost (bloedafnamelocatie). Het laboratorium onderzoekt je bloed op twee stofjes (PAPP-A en beta-HCG). Dit bloedonderzoek vindt plaats tussen 9 en 14 weken.

De nekplooimeting
De echoscopiste meet de nekplooi van je kindje. De nekplooi is een dun laagje gevuld met vocht onder de huid. Bij kinderen met Down-, Edwards- en Patausyndroom kan dit laagje dikker zijn dan bij kinderen zonder deze syndromen. De nekplooimeting gebeurt tussen de 11 en 14 weken zwangerschap.

Berekening kans
De dikte van de nekplooi wordt, samen met de bloedwaarden, je leeftijd en zwangerschapsduur meegenomen in de kansberekening op een chromosoomafwijking (zoals het Syndroom van Down, Edwards en Patau).In het counselingsgesprek wordt deze echo uitgebreid met je besproken.

Voor meer informatie over de combinatietest verwijzen we je naar de volgende website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Praktisch

NIPT

Indien je kiest voor NIPT (een wetenschappelijke studie):

  • Na de termijnecho krijg je een bloedformulier voor de NIPT mee en teken je het toestemmingsformulier voor deelname aan de NIPT. Daarna kun je betalen en prikken!
  • De betaling van de NIPT  (€175) verloopt via de website www.niptbetalen.nl, de instructies staan beschreven op het formulier.
  • Na de betaling het E-ticket goed bewaren en uitprinten (indien de NIPT niet lukt, kan je de test kosteloos herhalen maar het E-ticket is dan nodig)!
  • Bloed prikken voor de NIPT kan VANAF 11 weken zwangerschap bij het laboratorium in het Martini Ziekenhuis. Graag het betalingsbewijs geprint meenemen. Deze kan NIET via de mobiel getoond worden!

 

Combinatietest

Indien je kiest voor de combinatietest:

  • Na de termijnecho krijg je een bloedformulier voor de combinatietest mee en kan de afspraak voor de echo gemaakt worden bij de assistente.
  • De kosten van de combinatietest (€176,96) kunnen voorafgaand aan het onderzoek bij de balie gepind worden.
  • De bloedafname kan vanaf 9 weken zwangerschap uitgevoerd worden bij het laboratorium Certe, gelegen aan: Damsterdiep 191A, Groningen (geopend alle werkdagen van 7:30-15:00 uur).

Als de echoscopiste alle gegevens heeft zal ze direct na de echo de uitslag meegeven.

Vragen?

Bij vragen over de NIPT, combinatietest en het uitvoeren hiervan adviseren we je om contact met ons op te nemen, dan plannen wij een counselingsgesprek voor je in. In dit gesprek komen alle testen uitvoerig aan bod zodat je een goede keuze kunt maken.

Stadspraktijk Verloskundigen Groningen is ook actief op Facebook.