NIPT

Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT aangeboden aan alle zwangeren als niet-invasieve prenatale screening. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test.  Dit betekent dat er een bloedonderzoek bij de zwangere wordt gedaan; er wordt bij deze test geen echo gemaakt.  De test maakt gebruik van een techniek waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om het DNA van het ongeboren kindje te onderzoeken. De NIPT maakt het mogelijk om te laten zien of er bij het ongeboren kindje sprake is van een afwijking op chromosoom 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom).

Het onderzoek bestaat voor de vrouw uit afname van ongeveer drie buisjes bloed uit de arm. Omdat de test niet-invasief is, loopt de vrouw ook het niet het risico op een miskraam. De NIPT biedt geen 100% zekerheid.

De NIPT uitslag
Bij een niet-afwijkende uitslag wordt een vervolgonderzoek niet geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kindje toch een trisomie (een extra chromosoom) heeft. De verloskundige krijgt de uitslag binnen en belt deze aan je door; op de volgende controle krijg je een uitdraai van de uitslag mee.
Bij een afwijkende uitslag kunnen er vervolgonderzoeken plaatsvinden in het UMCG. Deze mogelijkheden zullen door de verloskundige of artsen in het UMCG met je besproken worden.

Praktisch

De kosten
Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT aan alle zwangeren aangeboden, ongeacht of er een indicatie voor is. Deze groep betaalt de NIPT zelf! De kosten zijn €175,-.

Voor meer informatie over de NIPT verwijzen we je naar de volgende websites: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl of www.meerovernipt.nl.

Indien je kiest voor NIPT (een wetenschappelijke studie):

  • Na de termijnecho krijg je een bloedformulier voor de NIPT mee en teken je het toestemmingsformulier voor deelname aan de NIPT. Daarna kun je betalen en prikken!
  • De betaling van de NIPT  (€175) verloopt via de website www.niptbetalen.nl, de instructies staan beschreven op het formulier.
  • Na de betaling het E-ticket goed bewaren en uitprinten (indien de NIPT niet lukt, kan je de test kosteloos herhalen maar het E-ticket is dan nodig)!
  • Bloed prikken voor de NIPT kan VANAF 11 weken zwangerschap bij het laboratorium in het Martini Ziekenhuis. Graag het betalingsbewijs geprint meenemen. Deze kan NIET via de mobiel getoond worden!

Vragen?

Bij vragen over de NIPT en het uitvoeren hiervan adviseren we je om contact met ons op te nemen, dan plannen wij een counselingsgesprek voor je in. In dit gesprek komen alle testen uitvoerig aan bod zodat je een goede keuze kunt maken.