Vroege echo (6-9 weken)

Dit is een echo vroeg in de zwangerschap die op eigen verzoek kan of via verwijzing van een verloskundige of huisarts. Let wel op bij eigen verzoek betaal je er zelf voor (45€), via een verwijzing gaat het via de verzekering. Tijdens de echo wordt er gekeken of er hartactie aanwezig is en of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.

Termijnecho (10-12 weken)

Deze echo is bedoeld om te zien of er hartactie aanwezig is en om de lengte van het kindje te meten. Dit doen we als je tussen de 10 en 12 weken zwanger bent. Verder kijken we ook naar de locatie van de zwangerschap en of er sprake is van een kindje of meerdere. Met de gegevens van de termijnecho berekenen we de uitgerekende datum. Wij vinden het belangrijk om dit precies te weten. Zo kunnen we later in de zwangerschap de groei van je kindje goed beoordelen.

Vitaliteitsecho bij bloedverlies

Bloedverlies in de zwangerschap komt regelmatig voor. Het kan een voorteken zijn van een miskraam, maar in de helft van de gevallen is de zwangerschap intact. Een echo onderzoek geeft dan meer duidelijkheid.

20-weken echo

Deze echo wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Met deze echo onderzoeken we de ontwikkeling van je kindje en kunnen we het geslacht bekijken. De 20-weken echo is echter geen pretecho maar een medisch onderzoek. Er wordt onder andere gekeken naar de organen van je kindje, de groei, de hoeveelheid vruchtwater, de navelstreng en de ligging van de placenta.

Lees meer

Groeiecho (28-36 weken)

Een groeiecho wordt gedaan om je kindje te meten. We controleren dan de groei van het hoofdje, de buikomvang en het bovenbeenbot. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens de zwangerschapsverwachting meegroeit. De groeicontrole kan op verzoek van de verloskundige uitgevoerd en eventueel meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van je kindje ontstaat: een groeicurve. Een groeiecho kan al plaatsvinden vanaf 22 weken tot aan 40 weken maar wordt meestal tussen de 28 en 36 weken gedaan.

Liggingsecho (35-37 weken)

Met deze echo wordt er gekeken naar de ligging van je kindje. Met 36 weken verwachten we dat je kindje in hoofdligging ligt. Bij enkele baby’s is dit niet het geval en zal de verloskundige met je bespreken wat dit betekent.

Stadspraktijk Verloskundigen Groningen is ook actief op Facebook.