Echo's tijdens de zwangerschap

Hieronder lees je welke echo’s tijdens de zwangerschap gemaakt kunnen worden. De verloskundige en echoscopiste adviseren je hierover. Jij beslist of je een echo wilt of niet.

Vroege echo

Dit is een echo vroeg in de zwangerschap die op eigen verzoek kan of via verwijzing van een verloskundige of huisarts. Let wel op bij eigen verzoek betaal je er zelf voor (45€), via een verwijzing gaat het via de verzekering. Tijdens de echo wordt er gekeken of er hartactie aanwezig is en of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.

Bloedverlies in de zwangerschap komt regelmatig voor. Het kan een voorteken zijn van een miskraam, maar in de helft van de gevallen is de zwangerschap intact. Een echo-onderzoek geeft dan meer duidelijkheid en kan door een van de verloskundigen worden ingepland indien nodig.

6-9 weken

Termijnecho

Deze echo is bedoeld om te zien of er hartactie aanwezig is en om de lengte van het kindje te meten. Dit doen we als je tussen de 10 en 12 weken zwanger bent. Verder kijken we ook naar de locatie van de zwangerschap en of er sprake is van een kindje of meerdere. Met de gegevens van de termijnecho berekenen we de uitgerekende datum. Wij vinden het belangrijk om dit precies te weten. Zo kunnen we later in de zwangerschap de groei van je kindje goed beoordelen.

10-12 weken

Combinatietest

Een onderdeel van de combinatietest is een echo om de nekplooi van het kindje op te meten. Elk kindje heeft een nekplooi welke gevuld is met vocht. De dikte van deze nekplooi wordt meegenomen kansberekening van de combinatietest.

Combinatietest
10-13 weken

20-weken echo

Deze echo wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Met deze echo onderzoeken we de ontwikkeling van je kindje en kunnen we het geslacht bekijken. De 20-weken echo is echter geen pretecho maar een medisch onderzoek. Er wordt onder andere gekeken naar de organen van je kindje, de groei, de hoeveelheid vruchtwater, de navelstreng en de ligging van de placenta.

20-weken echo
19-21 weken

Groeiecho

Een groeiecho wordt gedaan om je kindje te meten. We controleren dan de groei van het hoofdje, de buikomvang en het bovenbeenbot. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens de zwangerschapsverwachting meegroeit. De groeicontrole kan op verzoek van de verloskundige uitgevoerd en eventueel meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van je kindje ontstaat: een groeicurve. Een groeiecho kan al plaatsvinden vanaf 22 weken tot aan 40 weken maar wordt meestal tussen de 28 en 36 weken gedaan.

28-36 weken

Liggingsecho

Met deze echo wordt er gekeken naar de ligging van je kindje. Met 36 weken verwachten we dat je kindje in hoofdligging ligt. Bij enkele baby’s is dit niet het geval en zal de verloskundige met je bespreken wat dit betekent.

35-37 weken

Hoe werkt een echo?

Het echo-apparaat zendt geluidsgolven uit en vangt de echo daarvan weer op. Deze geluidsgolven noemen we ultrageluid omdat ze een hogere frequentie hebben dan het menselijk oor kan waarnemen. De inwendige organen weerkaatsen het geluid (echo). Het echo-apparaat zet deze echo om in een tweedimensionaal beeld. Het beeld is wit, zwart en grijs, afhankelijk van de hardheid van het weefsel waar de geluidsgolven tegen aankomen.

Lees meer

Ons echocentrum

Naast verloskundigenpraktijk zijn wij ook een erkend echocentrum! Een erkend echocentrum wil zeggen dat al onze echoscopisten gecertificeerd zijn door de Stichting Prenatale Screening Noord Nederland. Deze stichting controleert ons echocentrum regelmatig. Je bent dus verzekerd van de beste zorg!